[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-01-31Dostawa mieszanek paszowych, dodatków do pasz, gazów laboratoryjnych, sprzętu ochrony indywidualnej i filtrów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 częściAZP/PNO/2/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-01-31 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-03-10 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-01-31 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2017-01-31 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2017-01-31 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2017-01-31 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2017-01-31 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 5 pobierz plik
 • 2017-01-31 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-02-13 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert + wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-02-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3, 4, 5 pobierz plik
 • 2017-02-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik