[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2017-01-30Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pozwoleniem na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie” Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PNO/1/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-01-30 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-03-22 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-01-30 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-01-30 - Załacznik nr 1.1 do siwz - mapa sytuacyjna pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-02-03 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-02-08 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2017-02-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik