[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2016-12-21Dostawa aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 części.AZP/PNO/p-209/5/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-12-21 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-04-21 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-12-21 - opis przedmiotu zamówienia zał. 1-11 pobierz plik
 • 2016-12-21 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-01-05 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-01-17 Zawiadomienie - zmiana odpowiedzi na zapytania cz. 9 pobierz plik
 • 2017-02-02 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-02-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 10, 11 pobierz plik
 • 2017-02-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 4 pobierz plik
 • 2017-02-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 7, 8 pobierz plik
 • 2017-03-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2,3,5,9 pobierz plik
 • 2017-03-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 6 pobierz plik