[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2016-12-20Usługa rekrutacji studentów z obszaru państw europejskich na pięć i pół letni program studiów na kierunku weterynaria w języku angielskim prowadzony w Uniwersytecie Przyrodniczym w LublinieAZP/PNO/50/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-12-20 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-01-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postepowania pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-12-20 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-01-05 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-01-09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik