[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-12-01Dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 częściAZP/PNO/47/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-12-01 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-12-08 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-12-01 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-12-08 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ pobierz plik
 • 2016-12-12 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert i formularz grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2016-12-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4 pobierz plik
 • 2016-12-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik