[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2016-11-30Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z prawomocnym pozwoleniem na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie” Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PNO/48/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-11-30 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-12-28 - Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-11-30 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-12-07 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-12-12 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert i formularz grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2016-12-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Sprostowanie do zawiadomienia o unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2016-12-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik