[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-11-30Dostawa paliw płynnych oraz oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 12 częściAZP/PNO/49/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-11-30 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-01-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-11-30 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-11-30 - Załączniki nr 1 - 12 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia do części 1-12 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-12-06 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-12-12 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-12-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 2, 5, 9, 10 pobierz plik
 • 2016-12-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 pobierz plik