[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-11-21Dostawa papieru toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.AZP/PNO/46/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-11-21 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-11-30 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2016-12-23 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-11-21 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-11-21 - Załącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-11-29 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-11-30 Odpowiedzi na zapytania - Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 29.11.2016 wraz ze zmianą terminu składania ofert pobierz plik
 • 2016-12-05 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-12-05 Zawiadomienie - oświadczenie GRUPA KAPITAŁOWA pobierz plik
 • 2016-12-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik