[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-11-17Dostawa polskich czasopism naukowych i specjalistycznych zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.AZP/PNO/45/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-11-17 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-11-17 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-11-17 - Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2016-11-17 - Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-11-22 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-11-22 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania II pobierz plik
 • 2016-11-22 Sprostowanie - Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2016-11-22 Sprostowanie - Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2016-11-25 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert i formularz grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2016-11-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częsci 1 pobierz plik
 • 2016-11-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częsci 2 pobierz plik