[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-11-17dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.AZP/PN/43/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-11-17 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-11-24 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2017-01-18 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-11-17 - część 1 - zał. nr 1 , 1A pobierz plik
 • 2016-11-17 - część 1 - zał. nr 10 - wykaz jednostek administarcyjnych pobierz plik
 • 2016-11-17 - część 2 - zał. nr 2, 2A pobierz plik
 • 2016-11-17 - część 3 - zał. nr 3, 3A pobierz plik
 • 2016-11-17 - część 4 - zał. nr 4, 4A pobierz plik
 • 2016-11-17 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-11-24 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania, zmiana SIWZ pobierz plik
 • 2016-11-24 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - zmiana treści SIWZ + przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2016-11-30 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert + oświadczenie dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2016-12-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 4 pobierz plik
 • 2016-12-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 2, 3 pobierz plik