[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-11-15Dostawa odczynników chemicznych, środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 42 części.AZP/PNO/44/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-11-15 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-01-12 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-11-15 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-11-15 - Załączniki nr 1-42 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-11-22 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-11-22 Odpowiedzi na zapytania - Sprostowanie do odpowiedzi na zapytanie nr 23 pobierz plik
 • 2016-11-23 Sprostowanie - Sprostowanie do projektu umowy pobierz plik
 • 2016-11-28 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-11-28 Zawiadomienie - oświadczenie GRUPA KAPITAŁOWA pobierz plik
 • 2016-12-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2016-12-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2016-12-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 15, 20, 25, 27, 33, 35, 36 pobierz plik