[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-10-27Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 częściAZP/PNO/42/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-10-27 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-01-03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-10-27 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-10-27 - Załaczniki nr 1-24 - Opis przedmiotu zamówienia do części 1-24 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-11-04 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-11-09 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-11-09 Zawiadomienie - Oświadczenie - GRUPA KAPITAŁOWA pobierz plik
 • 2016-11-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu części 3, 12, 18, 22 i 23 pobierz plik
 • 2016-11-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik