[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-10-18Dostawa akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotu powietrza, materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.AZP/PNO/41/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-10-18 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-12-07 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-10-18 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2016-10-18 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2016-10-18 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2016-10-18 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2016-10-18 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-10-25 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-10-25 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2. pobierz plik
 • 2016-10-28 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-11-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik