[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-10-07Dostawa czasopism polskich i zagranicznych zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.AZP/PNO/40/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-10-07 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-10-07 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-10-07 - Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2016-10-07 - Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2016-10-07 - Zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2016-10-07 - Zał. nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2016-10-07 - Zał. nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-10-14 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-10-17 Formularz do pobrania w rozszerzeniu .doc - Zał. nr 2 do SIWZ - wersja w ersji edytowalnej pobierz plik
 • 2016-10-18 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania II pobierz plik
 • 2016-10-25 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert i formularz grupy kapitałowej. pobierz plik
 • 2016-11-03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2 pobierz plik
 • 2016-11-04 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częsci 3 i 5 pobierz plik
 • 2016-11-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wybór najkorzystniejszej oferty w częsci 4 pobierz plik