[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-10-04Dostawa środków czystości i polerujących, artykułów gospodarstwa domowego, papieru toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.AZP/PNO/38/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-10-04 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-10-12 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2016-11-23 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-10-04 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-10-04 - Załączniki nr 1-3 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-10-11 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-10-12 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2016-10-12 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-10-17 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-11-02 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3 pobierz plik
 • 2016-11-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik