[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-09-09Dostawa maszyn rolniczych dla Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie położonego w Uhrusku z podziałem na 2 częściAZP/PN/36/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-09-09 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-10-25 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-09-09 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-09-15 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-09-20 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-09-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik