[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-07-27Wykonanie, dostawa oraz montaż zestawów audytoryjnych stanowiących wyposażenie auli wykładowej przy ul. Akademickiej 15 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/35/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-07-27 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-09-12 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-07-27 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-08-02 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-08-02 Odpowiedzi na zapytania - rysunek pobierz plik
 • 2016-08-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik