[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienie z wolnej ręki

  2016-07-27Dostawa wagi skrobiowej Reimanna -Parowa dla Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa.AZP/ZzWR/6/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-07-27 - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pobierz plik
 • 2016-09-12 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik