[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2016-07-27Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 62 części. AZP/PN/p-209/2/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-07-27 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-11-11 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-07-27 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-08-26 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-09-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1, 3, 11, 24, 39, 40, 45, 51, 52 pobierz plik
 • 2016-09-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania w części 20, 26, 30, 33, 36 pobierz plik
 • 2016-09-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2,4,7,8,12,13,16,17,22,25,28,31,41,42,43,46,47,48,49,54,57,58,59,60 pobierz plik
 • 2016-09-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 44, 53 pobierz plik
 • 2016-09-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2. pobierz plik