[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-07-14Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/32/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-07-14 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-09-06 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-07-14 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1, 1 A pobierz plik
 • 2016-07-14 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2016-07-14 - zał. nr 8 do SIWZ - wykaz jednostek administarcyjnych pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-07-21 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedź na zapytanie pobierz plik
 • 2016-08-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik