[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2016-07-13Wykonanie usługi wywozu stałych odpadów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PN/31/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-07-13 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-07-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-07-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cześci 1 i 2 pobierz plik