[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-07-11Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych oraz produktów biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 28 częściAZP/PN/30/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-07-11 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-07-27 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2016-09-14 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-07-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-07-11 - Załączniki nr 1-28 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-07-27 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-07-29 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-08-25 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2016-08-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik