[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2016-07-05Wykonanie usług rolniczych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PN/28/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-07-05 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-07-05 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-07-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2016-08-04 Zawiadomienie o powtórzeniu czynności - Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 3 pobierz plik
 • 2016-08-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 pobierz plik