[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-06-28Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przednim TUZ-em i zestawu uprawowo-siewnego pneumatycznego do Gospodarstwa Doświadczalnego położonego w Woli UhruskiejAZP/PN/27/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-06-28 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-08-23 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-06-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-06-28 - Załączniki nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-07-06 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-07-07 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-07-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik