[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-06-22Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.AZP/PN/24/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-06-22 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-06-30 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2016-08-24 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2016-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1A pobierz plik
 • 2016-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2016-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2016-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2016-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4A pobierz plik
 • 2016-06-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 5 pobierz plik
 • 2016-06-22 - SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-06-30 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-07-05 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-07-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 4 pobierz plik
 • 2016-07-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik