[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2016-06-22Wykonanie laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.AZP/PN/25/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-06-22 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-07-22 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-06-22 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-07-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik