[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2016-06-10Wykonanie usługi rolniczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 częściAZP/PN/22/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-06-10 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-06-10 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-07-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie części 3, 4, 5 pobierz plik
 • 2016-07-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 6 pobierz plik