[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-05-06Dostawa odczynników chemicznych, pipet oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/19/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-05-06 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-05-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-05-17 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-05-06 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-05-06 - Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-05-12 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-05-13 Zawiadomienie - Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2016-05-17 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana siwz oraz przesunięcie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2016-05-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik