[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-04-29Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, worków do odkurzaczy, pościeli, kołder, sprężarki powietrza dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.AZP/PN/17/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-04-29 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-06-24 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-04-29 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2016-04-29 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2016-04-29 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2016-04-29 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2016-04-29 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 5 pobierz plik
 • 2016-04-29 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-05-10 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-06-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik