[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-04-25Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych, gazów laboratoryjnych i technicznych z podziałem na 54 częściAZP/PN/16/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-04-25 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-07-19 - ogłoszenie o udzielniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-04-25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-04-25 - Załączniki nr 1-54 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-05-05 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-06-02 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 1 pobierz plik
 • 2016-06-02 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 4 pobierz plik
 • 2016-06-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2016-06-10 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania cz. 45 pobierz plik
 • 2016-06-10 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania cz. 8 pobierz plik
 • 2016-06-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II pobierz plik