[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-04-22Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 częściAZP/PN/12/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-04-22 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-04-28 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2016-05-10 - zmiana ogłoszenia o zamówieniu - przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2016-06-22 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-04-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2016-04-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2016-04-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2016-04-22 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2016-04-22 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-04-28 Przedłużenie terminu - Zmiana treści SIWZ pobierz plik
 • 2016-05-10 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania/ zmiana zapisów dot. gwarancji/ przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2016-06-03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2016-06-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1 pobierz plik