[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-04-15Dostawaodczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 42 częściAZP/PN/15/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-04-15 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-07-01 - ogłoszenie o udzielniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-04-15 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-04-15 - Załączniki nr 1-42 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-04-26 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-05-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 1 pobierz plik
 • 2016-05-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 4 pobierz plik
 • 2016-05-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik