[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2016-04-15Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 61 części. AZP/PN/p-209/1/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-04-15 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-08-06 - ogłoszenie o udzielniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-04-15 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-04-15 - Załączniki nr 1-61 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-05-17 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytnia pobierz plik
 • 2016-06-17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu pobierz plik
 • 2016-06-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2016-06-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 16, 45 pobierz plik
 • 2016-06-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 57 pobierz plik
 • 2016-06-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2. pobierz plik
 • 2016-07-01 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w części 9 pobierz plik
 • 2016-07-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 9 pobierz plik
 • 2016-07-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3. pobierz plik