[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-04-11Dostawa maszyn rolniczych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.AZP/PN/11/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-04-11 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-04-18 - zmiana ogłoszenia o zamówieniu - przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2016-06-09 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-04-11 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2016-04-11 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2016-04-11 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2016-04-11 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2016-04-11 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-04-18 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania cz. 2 pobierz plik
 • 2016-04-18 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - zmiana parametrów cz. 1 i zmiana terminu składania ofert w postępowaniu pobierz plik
 • 2016-04-20 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania cz. 1 pobierz plik
 • 2016-04-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3, 4 pobierz plik
 • 2016-04-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2 pobierz plik
 • 2016-06-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1 pobierz plik