[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-04-05Dostawa paliw płynnych oraz oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 częściAZP/PN/9/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-04-05 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-04-05 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-04-06 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści siwz pobierz plik
 • 2016-04-11 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści siwz. pobierz plik
 • 2016-04-11 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert pobierz plik
 • 2016-04-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 pobierz plik
 • 2016-04-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 pobierz plik