[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-03-24Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, sączek i bibuł filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 62 części.AZP/PN/8/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-03-24 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-04-05 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2016-06-27 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-03-24 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-03-24 - Załączniki nr 1-62 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-04-05 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ i zmianą terminu otawrcia ofert pobierz plik
 • 2016-05-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 1 pobierz plik
 • 2016-05-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik