[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienie z wolnej ręki

  2016-03-14Usługa oznaczania kortyzolu i cholesterolu we krwi dla Katedry Hodowli małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/ZzWR/4/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-03-14 - Ogłoszenie o zamaiarze zawarcia umowy pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-03-31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik