[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-03-11Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych, gazów laboratoryjnych i technicznych z podziałem na 100 częściAZP/PN/7/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-03-11 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-03-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-03-11 - Załączniki nr 1-100 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w częściach 1-100 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-03-17 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytnia pobierz plik
 • 2016-04-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 11, 29, 33, 39, 45, 61 pobierz plik
 • 2016-04-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 13, 18, 27, 32, 34, 35, 37, 38, 42, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 63, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 86, 88, 92, 95, 97, 98, 99, 100 pobierz plik
 • 2016-04-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częsci 22 pobierz plik
 • 2016-04-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik