[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-03-08Dostawa ścierek i ręczników, worków na śmieci, oraz odzieży ochronnej i obuwia dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PN/6/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-03-08 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-04-19 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-03-08 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2016-03-08 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2016-03-08 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2016-03-08 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-03-11 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-04-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik