[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-02-26Dostawa odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 61 części.AZP/PN/4/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-02-26 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pobierz plik
 • 2016-02-26 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pobierz plik
 • 2016-05-22 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pobierz plik
 • 2016-05-22 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-02-26 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-02-26 - Załączniki nr 1-61 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-03-09 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-03-09 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - zmiana opisu przedmiotu zamów. cz. 26 pobierz plik
 • 2016-04-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 1 pobierz plik
 • 2016-04-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 4 pobierz plik
 • 2016-04-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik