[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2016-02-25Wykonanie laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 części.AZP/PN/5/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-02-25 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-04-08 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-02-25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-03-01 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-03-10 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie części 3. pobierz plik
 • 2016-03-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2016-03-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadodomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4 pobierz plik