[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienie z wolnej ręki

  2016-02-24Dostawa mikro frezarki dla Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.AZP/ZzWR/2/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-02-24 - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-03-11 Zawiadomienie - Zawiadomienie pobierz plik