[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-02-17Dostawa nawozów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/3/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-02-17 - Ogloszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-02-17 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-02-17 - Zał. nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia do części 1, 2, 3, 4 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-02-23 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytnia pobierz plik