[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-02-09Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych wyrobów szklanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części.AZP/PN/2/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-02-09 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-04-08 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-02-09 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-02-09 - Załączniki nr 1-30 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-02-17 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-03-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie części 1-4, 6, 8, 13-15, 17, 19, 22, 23, 26-28 pobierz plik
 • 2016-03-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie części 21. pobierz plik
 • 2016-03-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie części 5. pobierz plik
 • 2016-03-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik