[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-02-01Dostawa wkładów barwiących do drukarek, kopiarek i faksów, materiałów biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów z tworzyw sztucznych, materiałów poligraficznych, druków, maszyn biurowych, taśm do drukarek dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 częściAZP/PN/1/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-02-01 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-03-31 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-02-01 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2016-02-01 - zał 1 do siwz pobierz plik
 • 2016-02-01 - zał. nr 2 do siwz pobierz plik
 • 2016-02-01 - zał. nr 3 do siwz pobierz plik
 • 2016-02-01 - zał. nr 4 do siwz pobierz plik
 • 2016-02-01 - zał. nr 5 do siwz pobierz plik
 • 2016-02-01 - zał. nr 6 do siwz pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-02-08 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-02-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2016-02-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 6 pobierz plik