[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-12-21Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotówAZP/PN/59/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-12-21 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2015-12-29 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-12-21 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2015-12-21 - zał. nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • 2015-12-21 - zał. nr 2 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-12-24 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania - zmiana zał. nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • 2015-12-29 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania - przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2016-01-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik