[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-12-18Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie20151215/01/ZP

  Ogłoszenie

 • 2015-12-18 - Ogłoszenie o postępowaniu pobierz plik
 • 2015-12-18 - Oświadczenia pobierz plik
 • 2015-12-18 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-01-14 Przedłużenie terminu - pobierz plik
 • 2016-01-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wynik postępowania pobierz plik