[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2015-12-14Wykonanie laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.AZP/PN/56/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-12-14 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-12-14 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-12-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w zakresie części 1 i 2. pobierz plik