[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-12-03Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części.AZP/PN/55/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-12-03 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-01-27 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-12-03 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2015-12-03 - Załączniki nr 1-30 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-12-08 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2015-12-23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 1 pobierz plik
 • 2015-12-23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania z art. 93 ust. 1 pkt. 4 pobierz plik
 • 2015-12-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik