[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2015-11-12Dostawa i wdrożenie na rzecz Zamawiającego programu - systemu antyplagiatowego, służącego do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/50/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-11-12 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2015-11-12 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-11-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik